image

สวดด่วน! รวม "คาถาขอหวย" ขอหวยรางวัลที่ 1 ก่อนซื้อลอตเตอรี่

ใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว กับ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยงวดนี้ ที่จะประกาศผล งวดวันที่ 16 เมษายน 2565 พุธนี้ แต่ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ หรือยังไม่มีเลขเด็ด Khaolotto ขอแนะนำ คาถาขอหวยรางวัลที่ 1 สวดก่อนนอน แม่น ๆ ก่อนซื้อลอตเตอรี่ เสริมสิริมงคล เพื่อให้โชคลาภ เงินทองไหลมา มาดูกันว่า บทสวดมนต์คาถาขอหวย มีอะไรบ้าง


คาถาขอหวย (ท่องทุกคืนก่อนนอน)

 • โลกุ ฎตะรัง โลกุฎตะรังฉานั้ง โลกุฎตะรังมะฆังฉานัง โลกุฎตะสติปัฐฐานังมะฆังฉานัง
 • ใช้ภาวนาคาถาขอหวย ไปเรื่อย ๆ จนจิตใจเรามีสมาธิ ภาวนาก่อนนอนทุกคืนก่อนวันหวยออก จนจิตใจสงบแล้วนอนหลับได้เลย

คาถาขอหวย (ท่องไว้ก่อนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง หรือก่อนที่จะซื้อหวย)

 • อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง
 • อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง
 • ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง
 • มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง
 • อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง
 • สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง
 • เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ
 • มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ
 • นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะ

คาถาขอหวย ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เป็นคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล สำหรับท่านที่เกิดในปีนักษัตรต่าง ๆ ทั้ง 12 นักษัตร ควรท่องคาถาขอหวยบทนี้ 1 วันก่อนซื้อลอตเตอรี่
 • ฉลู มะโรง มะแม จอ : โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ
 • ขาล เถาะ : โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ
 • มะเส็ง มะเมีย : โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ
 • วอก ระกา : โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ
 • กุน ชวด : โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สะวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะมะริ สวาหา

คาถาเสี่ยงเลข

 • อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ
 • เพื่อหาเลข ใช้เสี่ยงหาเลข ให้ตั้งจิตอธิษฐานดี ๆ สวดภาวนาก่อนนอน สวดได้หลายจบ ควรท่องคาถาขอหวยนี้ก่อนหาเลข 1 ชั่วโมง

คาถาขอหวยจากพระสีวลีเรียกลา

 • ฉิมพลี จะ มะหาเถโร ฉิมพลี จะ มหาเถรัง ลาภลาภัง นิรันตโร ลาภสุโข นะ ชา ลี ติ